تست اکوستیک پشم سنگ

ﺳﻪشنبه, 13 آذر 1397 1284 چاپ این صفحه


 

 

همانطور که در ویدئو مشاهده می کنید با استفاده از پشم سنگ انتقال صدا به طور چشمگیری کاهش یافته است. با عایق کاری ساختمان ها با پشم سنگ هم در برابر صدا و هم در برابر گرما و سرما ایمن شوید.