• کلسیم سیلیکات تخته ای

    کلسیم سیلیکات تخته ای

    کلسیم سیلیکات از مواد معدنی و غیرقابل احتراق با عملکرد فیزیکی و شیمیایی پایدار ساخته شده است و به عنوان عایق نسوز شناخته می شود.

    مشاهده بیشتر