• پشم سنگ یکطرف توری (Wiremesh)

    پشم سنگ یکطرف توری (Wiremesh)

    پشم سنگ كه در زبان انگليسي Rock Wool ناميده مي‌شود، در خانواده عایق های حرارتی و صوتی متشکل از الیاف معدنی است که پس از منسجم شدن با سیم نسوز به توری مرغی از جنس گالوانیزه دوخته می شود.

    مشاهده بیشتر