•  کاغذ نسوز (Paper)

    کاغذ نسوز (Paper)

    عايق هاي پشم سراميك از جمله عايق هاي نسوز (Refractory) محسوب شده و از بهترین و مقاوم ترین نوع از عایق های نسوز به شمار می آید.

    مشاهده بیشتر