• پشم سنگ (Rockwool)

    پشم سنگ (Rockwool)

    پشم سنگ كه در زبان انگليسي Rock Wool ناميده مي‌شود، در خانواده عایق های حرارتی و صوتی متشکل از الیاف معدنی است.

    مشاهده بیشتر