• ورق آلومینیوم با پوشش پلی کرافت

    ورق آلومینیوم با پوشش پلی کرافت

    ورق آلومینیوم پلی کرافت جهت محافظت از عایق ها و جلوگیری از خوردگی الکتروشیمیایی فلز لوله ها و مخازن استفاده می گردد.

    مشاهده بیشتر