• زد بلوک (مدول – module – z block )

    زد بلوک (مدول – module – z block )

    عايق هاي پشم سراميك از جمله عايق هاي نسوز (Refractory) محسوب شده و از بهترین و مقاوم ترین نوع از عایق های نسوز به شمار می آید.

    مشاهده بیشتر