• پشم سنگ فله (Loose wool)

    پشم سنگ فله (Loose wool)

    پشم سنگ كه در زبان انگليسي Rock Wool ناميده مي‌شود، در خانواده عایق های حرارتی و صوتی متشکل از الیاف معدنی است که به صورت دستی و مکانیزه درون فضای مورد نظر ریخته شده و فضا را پر می کنند.

    مشاهده بیشتر